För en sund och rastypisk Lagotto Romagnolo.
Endast HD-röntgade, ögonlysta och utställningsmeriterade hundar i avel.